Het nut van een podologisch onderzoek na een heupoperatie

De operatie van een heupprothese plaatsen gebeurt vaak, voornamelijk op oudere leeftijd. Het blijft een ingrijpende operatie, ook al voeren bijna alle ziekenhuizen ze uit. Een nieuwe heupprothese is nodig wanneer het kraakbeen van de heup versleten is, bijvoorbeeld bij artrose.

Heupen hebben veel variatie in vorm en lengte, waardoor er na een heupoperatie een beenlengteverschil en een standsverandering kan ontstaan. De chirurg moet bij het plaatsen met verschillende zaken rekening houden, maar zal steeds proberen de lengte van de benen gelijk te houden. Een beenlengteverschil zal de instabiliteit ter hoogte van het heupgewricht doen stijgen. Hierdoor kan deze makkelijker uit de kom kan schieten en dit dient vermeden te worden. Doordat er tijdens de operatie verschillende spieren doorgesneden worden, kan de spierwerking veranderen en de belasting op de gewrichten toenemen. 

In de praktijk worden deze verschillen in statiek en beenlengte regelmatig geconstateerd. Uiteraard zal niet iedereen hier hinder van ondervinden. Indien er tevoren geen verschil aanwezig was en na de operatie wel, zal dit een verandering geven in de positie van het bekken en zodanig ook naar de rug. Dit kan op termijn klachten gaan veroorzaken. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een beenlengteverschil vanaf 5 mm reeds een duidelijk verschil in stappatroon teweeg brengt en dus niet genegeerd mag worden.  Met podologische zolen kunnen met een ophoging verwerkt in de zolen de lage rugklachten verbeteren.

Wat is de aanpak van MOOV podologie

Het is steeds nuttig om na een operatie van de onderste extremiteiten, zoals bij het plaatsen van een prothese, een podologische screening te laten uitvoeren. Enkel wanneer de volledige revalidatie afgelopen is en de dagdagelijkse activiteiten hervat kunnen worden, is deze screening zinvol. Zo kan er preventief ingespeeld worden op de veranderingen in de statiek of verdere slijtage onder controle gehouden worden. Indien u nog verdere vragen heeft aarzel niet om contact op te nemen met MOOV Podologie. 

 

 

Refenties

The effect of simulated leg length discrepancy on lower limb biomechanics during gait  Khamis, Sam et al.                                                                                                                        Gait & Posture , Volume 61 , 73 - 80